Dva studenta magistarskih studija na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici su željela da znanja stečena tokom studiranja primjene u praksi i tako počinje njihovo interesovanje za pčelarstvo. Tim trenutno čine Elma Hot i Alija Dervić. Alija je angažovan na naučno-istraživačkom projektu fakulteta BIO-ICT. Elma pripravnički obavlja takođe na Elektrotehničkom fakultetu. Željeli su da naprave pametnu vagu kako bi olakšali Elminom dedi koji živi u Bijelom Polju, a svoje pčele ljeti seli na Žabljaku . Tokom razvoja ideje shvatili su da bi ideju mogli proširiti i od nje stvoriti biznis model. Priča se dalje razvija kroz učešća na startap takmičenjima, takmičenjima za inovacije kao i kroz prezentacije na naučnim konferencijama. Nakon pobjede na istim, dobili su vrijedne nagrade, ali i motivaciju da aktivnije krenu u razvoj ideje. Samostalno su nastavili razvoj prototipa, koji će biti predstavljen u daljem tekstu. Uređaj koji su razvili omogućava pčerima stalan monitoring košnica. Pomoću senzora dobijaju informacije o težini košnice tj. o unosu meda, temperaturi, vlažnosti vazduha, pritisku. Kroz podatke o vremenskim prilikama na mjestu gdje su košnice pčelar može tačnije stvoriti sliku o uslovima u kojima se nalaze pčele. Takođe, preciznim podatkom o težini košnice zna koliko su meda donijele pčele. Zanimljivo je i da pomoću zvučnog senzora uređaj mjeri jačinu zvuka pčela. U slučaju promjene jačine zvuka u odnosu na uobičajeni, pčelar dobija informaciju da nešto nije u redu na vrijeme. Na slici je prikazan trenutni izgled protoripa, Elma i Alija napominju da će izgled kao i cijeli uređaj u toku testiranja mijenjati i prilagođavati potrebma pčelara. Zamisao je da se uređaj postavlja kao postolje košnice. Važno je napomenuti da uređaj ima svoje baterije i solarni panel, tako da je samostalan (autonoman). Vrlo je jednostavan za korišćenje, potrebno ga je samo uključiti na jedno dugme dugme. Isprogramiran je tako da je odmah spreman da pčelaru javlja podatke.

     Dakle, podatke šalju na server i tamo se stalno pamte kako bi bili dostupni i kasnije za različite vrste analiza. Biće moguće praćenje trendova promjena parametara za naučne analize. Studenti su cijeli sistem razvijali od nule, to smatraju svojom najvećom prednošću, jer su u mogućnosti da prilagode sve na svom uređaju. Kako bi sistem mogli da koriste i pčelari koji ne koriste pametne mobilne telfona i kompjutere, uređaj podatke s košnica šalje i SMS-om. Takođe, jedna od mogućnosti je da pored periodičnog slanja podataka, uređaj pošalje podatke SMS porukom svaki put kada korisnik pozove uređaj. Time je omogućeno stalno praćenje košnice, ne samo jednom ili dva puta dnevno. Podacima s košnica se može pristupiti kroz Android aplikaciju ili kroz Web aplikaciju. Andriod aplikacija i Web aplikacija su vrlo jednostavne, ali funkcionalne, što se može viđeti na narednim slikama.

     Elma i Alija ističu da postoji niz senzora i dodataka koje mogu dodati svom uređaju iz tog razloga testiraju dosada realizovano. Uređaju se mogu dodati alarmi koji reaguju na pokret u blizini košnica, pomjeranje košnice. Takođe, planira se dodavanje sonde koja bi trenutno testirala med. Pri posjeti svojih košnica pčelar bi preko postavljenog uređaja mogao da izmjeri količinu saharoze, vlažnost i kiselost u izvađenog uzorku meda. Smatraju da bi dodavanjem ove sonde u mnogome pomogli pčelarima jer ne bi morali da nose na analizu med često i podatke o medu bi dobijali trenutno. Za budućnost pored učešća na takmičenjima kod nas i inostrastvu, planiraju detaljno testiranje prototipa i saradnju s pčelarima koji su spremni da im pomognu dajući svoje mišljenje. Elma se bavi programiranjem i kako je tema njenog magistarskog rada obrada podataka, planiraju da pčelarima omoguće da iz skupljenih podataka dobijaju korisne informacije koji se ne nude na drugim mjestima. Neke od informacija koje bi mogli dobiti iz skupljenih podataka su podaci o pogodnim mjestima u Crnoj Gori za ispašu pčela, o promjeni vrijednostima kiselosti, vlažnosti i sličnih parametara u meda u odnosu na vremenske prilike, podatke o uslovima u kojem se javljaju bolesti pčela.

Leave a comment